Khi chủ nghĩa tối giản gặp thời

Bài 2: Nương mình trong trầm tích văn hóa

20:34 02/04/2019

Những khơi gợi từ triết học Lão Trang, những âm vọng muôn nẻo của Thiền, những quán tưởng mơ mộng, duy cảm và tĩnh lặng tuyệt đối,…, tất cả, thoạt tiên có vẻ trừu tượng đến mức khó nhận biết, đã hắt bóng hình lên những thực hành nghệ thuật tối giản ở phương Đông. 

Ý kiến bạn đọc