Phỏng vấn con ma

08:17 19/11/2017

Phóng viên (PV): Thưa anh, đặc biệt nổi bật nhất của ma là gì ạ?

Ý kiến bạn đọc