Chuyện lâu dần thành quen

07:00 10/07/2017

Trong tiểu thuyết võ hiệp của ông Kim Dung có bộ đọc rất hay thông qua lối dịch cực thú của ông Hàn Giang Nhạn là bộ "Phi hồ ngoại truyện".

Ý kiến bạn đọc