Chạp rồi, về với làng thôi!

08:39 11/02/2018

Nhà ở đâu? Ở quê, ở góc làng, có người gọi tên là ở xó làng, có người gọi nhà ở chút mút làng, có người nói nhà ở giữa làng, có người gọi nhà ở đầu làng.

Ý kiến bạn đọc