Những người đàn bà ngoại ô

09:30 14/02/2018

Những người đi qua cổng làng
gánh tinh mơ gió sương
cấy mồ hôi và gieo thơ trên ruộng
ì ùm tát cạn trăng.

Ý kiến bạn đọc