Yêu nhầm lưu manh

15:59 10/05/2014

Tình yêu, buồn nhất không phải kết thúc bằng một cuộc hôn nhân. Theo cái cách mà nhiều ông văn nghệ sĩ hay tếu táo. Lại càng không phải là ở tòa án, vì với một số người, đó là nơi mở ra cơ hội. Tình yêu buồn nhất, có kết thúc ở trụ sở công an.

Ý kiến bạn đọc