Xóa căn bệnh nhũng nhiễu, vòi vĩnh, xin cho nhờ nền hành chính không giấy tờ

23:59 15/04/2019

Kính gửi báo ANTG Giữa tháng - Cuối tháng. Có một vấn đề mà theo tôi là mang tính nền tảng đối với sự phát triển nhà nước trong thời đại 4.0 này, đó là việc xây dựng một Chính phủ điện tử, chuyển toàn bộ nền hành chính giấy tờ sang nền hành chính số.

Ý kiến bạn đọc