Tuyệt diệt... tùng La hán

17:25 15/08/2007

Trên rừng, những cây tùng được "đánh dấu sở hữu" sẵn, được ra tay đẽo gọt để uốn thế ngay từ nhỏ... một cách thiếu kỹ thuật từ từ héo rũ ra mà chết... Trong sân nhà người dân, những cây tùng La hán được đánh về nhưng không kịp hay không vận chuyển được về đất liền... cũng từ từ báo tử... Cô Tô con không còn một bóng tùng La hán!

Ý kiến bạn đọc