Từ một "con sâu" tày đình giữa thanh thiên bạch nhật

18:17 28/08/2019

Ở những khâu/ những chỗ quy định về việc "phải có văn bằng 2", dù ai cũng hiểu chất lượng thực sự của "văn bằng 2" như thế nào, thì cần phải được xem xét lại một cách thấu đáo.

Ý kiến bạn đọc