Từ đỉnh "ảo" đến vực "thật" & chuyện xây dựng những chuẩn giá trị xã hội

17:00 05/08/2019

Những chuẩn giá trị của một xã hội được kiến tạo bởi thể chế, chính sách của một xã hội, cái đó rõ rồi. Nhưng chuẩn giá trị của một xã hội còn được tạo nên bởi ý thức và sự giác ngộ của mỗi một cá nhân.

Ý kiến bạn đọc