Từ chuyện ngành Toán đứng đầu Asean, nghĩ về chính sách cho khoa học Việt Nam

15:43 04/03/2019

Ngày 1-1-2019, nhiều cơ quan truyền thông trong nước đồng loạt thông báo về việc ngành toán Việt Nam đã có 4 năm liên tiếp đứng đầu ASEAN, tính theo số lượng công bố trên các tạp chí thuộc danh mục ISI (là danh mục thống kê các tạp chí uy tín hàng đầu thế giới).

Ý kiến bạn đọc