Trọng dụng nhân tài: Đã đến lúc cần nghĩ khác

14:09 18/07/2019

Sự kiện thạc sỹ Phạm Quốc Thái, tốt nghiệp Đại học Arizona theo chương trình học bổng của TP Hồ Chí Minh, khi về nước ban ngày phải làm công việc nhập dữ liệu, buổi tối làm thêm bằng chạy Grab đã tốn khá nhiều giấy mực của báo chí tuần trước.

Ý kiến bạn đọc