Tiếc vài năm hay tiếc cả đời?

09:07 18/05/2020

Xin bắt đầu bằng câu chuyện của một người quen, vì lý do cá nhân, tạm gọi là anh K. Anh K chuyển sang học trường giao thông sau khi đã học đến 2 năm ngành hóa học. Khi đó, gia đình, người quen phản đối dữ dội vì anh chỉ cần học cố thêm 2 năm nữa là tốt nghiệp đại học rồi.

Ý kiến bạn đọc