Những kẻ "hoàn lương rực rỡ"

11:05 19/09/2018

Trong tiếng Việt, “hoàn lương” là động từ chỉ tình huống một người trở lại cuộc sống bình thường làm ăn lương thiện sau một thời gian lầm lỡ và phải trả giá (ví dụ như đi tù). 

Ý kiến bạn đọc