Những dấu hỏi cho thị trường văn chương và thơ…

10:22 20/03/2021

Đặt tên cho bài viết của mình là “Thị trường văn chương, và thơ”, tôi muốn lưu ý ngay về hai điểm. Thứ nhất, câu chuyện ngữ nghĩa: phải là “văn chương”, chứ không thể là “văn học”. Thật không thể hiểu nổi tại sao trong sử dụng tiếng Việt ngày nay lại có sự lộn xộn dai dẳng và gan lỳ đến thế đối với 2 từ này?

Ý kiến bạn đọc