Nếu trên làm gương, dưới không nịnh bợ

17:07 15/01/2019

Có lẽ không riêng cá nhân tôi, mà rất nhiều người khác đều băn khoăn quanh một nội dung trong Đề án văn hoá công vụ mới được Thủ tướng Chính phủ thông qua. Đó là công chức không được nịnh bợ, lấy lòng cấp trên vì động cơ không trong sáng. 

Ý kiến bạn đọc