Một nền giáo dục "diễn" là một nền giáo dục "chết"

09:28 26/12/2018

Trong suốt 5 năm học mà được 100% điểm 10 ở cả hai môn học chính thức thì có thể tin nổi không? Đấy là sự thật hay là một sản phẩm của một quá trình giáo dục mà cả người dạy lẫn người học đều diễn với nhau? 

Ý kiến bạn đọc