Khi trái tim con người biết đau đớn và nổi giận

18:40 28/02/2017

Cho dù mỗi chúng ta tự thầm cho mình quyền bào chữa cho nền giáo dục Việt Nam thì chúng ta cũng phải đau lòng thừa nhận rằng: nền giáo dục của chúng ta chưa bao giờ lại thất vọng như bây giờ.

Ý kiến bạn đọc