Giải quyết khủng hoảng bằng lệnh cấm: Ngành giáo dục nghĩ gì?

10:02 11/05/2019

Thông tư 06 nhấn mạnh đến việc học sinh không được lên mạng lan truyền những thông tin, hình ảnh làm... ảnh hưởng xấu đến ngành giáo dục nhưng lại không nói rõ thế nào là "ảnh hưởng xấu"? 

Ý kiến bạn đọc