Đưa tiếng lóng vào âm nhạc: Tào lao hay cách tân?

10:44 28/11/2018

“Âm nhạc giới trẻ bây giờ tào lao quá”, chuyện này vốn dĩ chẳng có gì mới, đúng là “biết rồi - khổ lắm - nói mãi”, nhưng lâu lâu một lần báo chí nước nhà lại phải cất lên điệp khúc này. 

Ý kiến bạn đọc