Đời công nhân và những chắp vá dở dang

09:46 26/03/2019

Năm 2006, tôi đậu đại học nhưng vì gia đình khó khăn nên đã bảo lưu kết quả một năm. Trong một năm ấy, tôi đã đi làm công nhân để dành dụm tiền học phí. 

Ý kiến bạn đọc