Để những giấc mơ được viết nên...

10:53 23/12/2020

Có một khoảnh khắc rất đẹp về Michelle Obama. Đó là trong một buổi biểu diễn của huyền thoại âm nhạc Paul McCartney tại Nhà Trắng khi Barack Obama còn tại nhiệm.

Ý kiến bạn đọc