Để những cái "lý" không lạnh lùng, máy móc...

16:08 14/08/2019

Tất cả những hành động nảy sinh từ sự "độc quyền trong trẻo" của những đứa trẻ đều phải được nhìn nhận ở nhiều góc độ, cả "lý" lẫn "tình", thay vì chỉ áp vào nó một cái "lý" khô khan, lạnh lùng nào đấy.

Ý kiến bạn đọc