Đạo diễn Trần Tuấn Hiệp: Cương thổ vào phim

09:21 04/11/2019

Người có công lớn trong việc đưa bà con trên đất liền và những người lính biên giới - hải đảo xích lại gần nhau, không ai khác, chính là đạo diễn Trần Tuấn Hiệp.

Ý kiến bạn đọc