Con đường mới cho những sản phẩm "made in Vietnam" chất lượng cao

10:48 27/10/2018

Crowdfunding (Gây quỹ cộng đồng) có thể hiểu nôm na là kêu gọi sự giúp đỡ của cộng đồng để giúp chủ một dự án huy động được vốn để hoàn thành dự án hay sản phẩm.

Ý kiến bạn đọc