Chuyện về một người rất đỗi bình thường

16:48 18/06/2019

Bây giờ, tất cả đã an bài. Mộ của nó gối đầu phía núi, thò chân về phía biển. 

Ý kiến bạn đọc