Cha tôi

16:09 04/03/2019

Cha tôi vừa nằm xuống. Ông thượng thọ 100 tuổi. Ông đã sống 100 năm, trọn một thế kỷ cho một đời người. 

Ý kiến bạn đọc