Ba câu chuyện ngoại ngữ

17:09 01/04/2019

Ngoại ngữ, không chỉ là công cụ để làm ăn kinh tế. Ngoại ngữ là một tấm vé đặc biệt, đưa người học đến với nền văn hóa khác, từ đó biết so sánh, biết tự thẩm định lại chính mình, mở đường cho tư duy mới. Thế nhưng hành trình để có tấm vé đó cũng thật lắm gian truân.

Ý kiến bạn đọc