Ấu dâm, ghi chép từ tòa án

10:56 25/03/2017

Xâm hại tình dục trẻ em đã và đang là vấn nạn nhức nhối, không chỉ ở Việt Nam mà còn ở nhiều quốc gia trên thế giới.

Ý kiến bạn đọc