Khi Công đoàn Việt Nam vẫn còn "ngại" đấu tranh

11:17 25/12/2017

Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động là nhiệm vụ then chốt và cơ sở tạo nên tính chính danh của hệ thống công đoàn...

Ý kiến bạn đọc