Xung quanh tự truyện của tuyển thủ Công Vinh: Sự thật là sự thật nào?

09:47 22/06/2018

Với tự truyện của Công Vinh, theo đánh giá của những người hiểu Công Vinh, hiểu người chắp bút và hiểu làng bóng thì có những chỗ thậm chí "giọng" của người chắp bút còn đậm hơn cả "giọng" của bản thân Công Vinh.

Ý kiến bạn đọc