Những thánh đường của tâm hồn

21:49 31/08/2018

Trong bất luận hoàn cảnh nào, những thánh đường của tâm hồn vẫn đang tồn tại. Và những trang báo kể về những thánh đường có thật ấy vẫn đang hiện diện, cho dù le lói.

Ý kiến bạn đọc