Vợ, con của cán bộ cao cấp có phải kê khai tài sản không?

15:34 20/06/2017

Rất nhiều bạn đọc gửi thư đến tòa soạn với một câu hỏi rằng liệu việc kê khai tài sản của các cán bộ cao cấp có được công khai ở một mức nào đó không?

Ý kiến bạn đọc