Mạng người không bằng chiếc xe?

08:36 20/05/2018

Tại sao con người ta lại coi thường tính mạng, sức khoẻ không chỉ của chính mình mà còn của những người khác đến như thế?

Ý kiến bạn đọc