Nỗi chua xót cho… cái miệng của người Việt!

14:18 11/01/2018

Nếu ngẫm thật kỹ sẽ thấy, riêng với thực phẩm bẩn, dung túng là tự sát và tự sát tập thể, không có ai là ngoại lệ cả.

Ý kiến bạn đọc