Chúng ta còn bảo thủ đến bao giờ?

10:59 12/12/2017

Chúng ta bảo thủ nên nhất quyết không nhận sai mà còn trả lời quanh co dù vừa phát ngôn bất cẩn trên truyền hình hoặc có văn bản chỉ đạo sờ sờ trước đó.

Ý kiến bạn đọc