Người Việt chúng ta quá lười biếng?

15:15 02/01/2018

Theo thống kê thì người Việt chúng ta đọc sách với tỷ lệ thấp nhất khu vực Đông Nam Á và châu Á và năng suất lao động cũng thấp nhất khu vực. 

Ý kiến bạn đọc