Chúng ta không cần trang trí quá nhiều lớp áo học vấn

07:22 01/12/2017

Chúng ta không cần trang trí quá nhiều lớp áo học vấn, chúng ta chỉ cần những thành quả lao động thiết thực. 

Ý kiến bạn đọc