Thuốc nào để chữa “ung thư vô cảm” và “ung thư thủ tục”???

06:32 05/06/2017

Việt Nam có tất cả các bệnh ung thư mà thế giới có nhưng có lẽ chỉ Việt Nam mới có loại "ung thư vô cảm" và "ung thư thủ tục" mà thôi.

Ý kiến bạn đọc