Nếu ở đâu còn những người lãnh đạo như thế

10:13 29/07/2017

Nếu ở đâu còn có những lãnh đạo như bà Phó chủ tịch quận và ông Trung tướng như thế thì nơi đó chẳng bao giờ có dân chủ, chẳng bao giờ có công bằng và công lý.

Ý kiến bạn đọc