Phía sau một vụ trọng án

09:52 15/11/2017

Tình yêu muôn đời không có lỗi, lỗi chỉ là do ta chọn lầm người mà thôi.

Ý kiến bạn đọc