Chúng ta đang bắn cái gì vào tương lai vậy?

12:17 29/07/2018

Trong khi con tôi chỉ thiếu 0,5 điểm để chạm vào mơ ước thì ở Hà Giang vừa rồi lại có những thí sinh được phù phép từ điểm 1 thành điểm 9, nghĩa là được "cho không biếu không" tới 8 điểm. 

Ý kiến bạn đọc