Hành hương về “cõi mình” và những chuyện mắt thấy, tai nghe

08:41 05/08/2018

Những người bạn thuần đạo của tôi thường nói: "Cõi Phật thực ra là "cõi mình". Tại sao vậy? Câu hỏi đó thôi thúc tôi bắt đầu chuyến hành hương đặc biệt về với Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên, thử sống như những tu sĩ.

Ý kiến bạn đọc