Không chỉ là bảo vệ "PGS Záo Zujk"

14:16 30/12/2017

Cơn bão gây ra bởi đề xuất biểu thị chữ viết "Giáo dục" thành "Záo zụk" có vẻ đã qua, và cũng chờ nó qua đi, mọi người bình tâm lại tôi mới dám từ từ viết thêm những suy nghĩ của mình. 

Ý kiến bạn đọc