Tại sao dữ liệu có thể hiểu ta hơn chính ta?

09:24 09/03/2020

Số báo trước, cũng ở chuyên trang này, chúng tôi đặt ra vấn đề: “Tại sao “dữ liệu” thay đổi thế giới này?” nói về những tác động nhận thức mà dữ liệu có thể tạo ra ở thế kỷ 21. Rất nhiều độc giả gửi tới chúng tôi câu hỏi: vậy thì bên cạnh những tác động tích cực, chủ nghĩa dữ liệu có tàn phá đời sống con người hay không?

Ý kiến bạn đọc