Y thuật Tây Tạng những bí truyền chưa thể giải mã

11:33 08/07/2016

Y thuật Tây Tạng chứa đựng nhiều tinh hoa tri thức y học cổ của Ấn Độ, Ba Tư, Hy Lạp và Trung Quốc, kết hợp với y thuật bản địa hình thành nên một nền y học vừa phong phú vừa kỳ bí.

Ý kiến bạn đọc