Viết chậm lại để giữ chất của mình

10:29 28/11/2018

Giữa khoa học và thực tiễn, luôn tồn tại khoảng cách. Đó là một thực tế mà nói ra ai cũng đồng ý ngay. Nhưng, mỗi khi nói về vấn đề này, một nhận định chung của xã hội là chê trách giới khoa học không chịu “bước khỏi tháp ngà” để gần gũi hơn, hiểu hơn với đời sống thực tiễn. 

Ý kiến bạn đọc