Tương lai nào cho sách giao khoa điện tử?

09:21 12/01/2019

Công nghệ thông tin đã và đang thay đổi mọi mặt của cuộc sống, trong đó có giáo dục. Vì vậy, ở nhiều nền giáo dục trên thế giới hiện nay, một câu hỏi rất lớn và nhức nhối được đặt ra: sách giáo khoa điện tử liệu có đất sống hay không?

Ý kiến bạn đọc