Chiến tranh Nha phiến lần II (1856-1860)

Trung Hoa quốc phục

10:00 16/06/2014

Trong bài viết “Cuộc chiến nha phiến - Nỗi ô nhục của người Trung Hoa” in trên Chuyên đề ANTG Cuối tháng 5, tôi đã miêu tả nỗi khiếp sợ của giới vua quan Trung Hoa đối với người Tây (quân Anh) khi xảy ra cuộc chiến nha phiến lần thứ I. Để hòa hoãn với người Anh, nhà Thanh đã triệu kinh Khâm sai đại thần kiêm tiết độ thủy sư Quảng Đông Lâm Tắc Từ. Họ Lâm, là một trong số ít quan nhân nhà Thanh có lập trường cứng rắn, dám đối đầu với người Anh trong việc chống lại sự tràn lan của thuốc phiện. Và dường như, người Anh chỉ ngại mỗi Lâm Tắc Từ.

Ý kiến bạn đọc