Thuỷ điện Tam Hiệp ở Trung Quốc: Cuộc chiến luận chứng

14:10 05/11/2010

Công trình thủy điện Tam Hiệp xây dựng trên sông Trường Giang được Hội nghị Đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc (Quốc hội) lần thứ 5 khóa 7 họp ngày 3/4/1992 ra nghị quyết cho phép khởi công xây dựng.

Ý kiến bạn đọc